นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 168,633 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 65 เดือน ธ.ค. - ม.ค. 62

19 มิถุนายน 2562 90 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 65 เดือน ธ.ค. - ม.ค. 62

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
55e156aca5bbcd3d40be81e1a0b016e0ฟฟฟ.pdf824.63 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา