นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 167,273 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 66 เดือน ก.พ. - มี.ค. 62

19 มิถุนายน 2562 117 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 66 เดือน ก.พ. - มี.ค. 62

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
336fcd9563b562797e7a0a2391087716ฟฟฟ.pdf782.27 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา