นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 168,818 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

ตราเทศบาล

30 มีนาคม 2560 301 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
fc5bb7d44bc14d49ac338ad1cb296a1c.pdf9.66 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา