นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 186,111 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 77 เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค. 64  แชร์  
15 ธ.ค. 63วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 76 เดือน ต.ค. - พ.ย. 63  แชร์  
23 พ.ย. 63วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 75 เดือน ส.ค. - ก.ย. 63 แชร์  
17 ก.ย. 63วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 74 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 63 แชร์  
24 ส.ค. 63วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 73 เดือน เม.ย. - พ.ค. 63 แชร์  
21 ก.ค. 63วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 70 เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แชร์  
21 ก.ค. 63วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 71 เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 แชร์  
21 ก.ค. 63วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 72 เดือน ก.พ. - มี.ค. 63 แชร์  
5 พ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 68 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 62 แชร์  
5 พ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 69 เดือน ส.ค. - ก.ย. 62 แชร์  
5 ส.ค. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 67 เดือน เม.ย. - พ.ค. 62 แชร์  
19 มิ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 61 เดือน เม.ย. - พ.ค. 61 แชร์  
19 มิ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 65 เดือน ธ.ค. - ม.ค. 62 แชร์  
19 มิ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 63 เดือน ส.ค. - ก.ย. 61 แชร์  
19 มิ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 62 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 61 แชร์  
19 มิ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 66 เดือน ก.พ. - มี.ค. 62 แชร์  
19 มิ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 60 เดือน ก.พ. - มี.ค. 61 แชร์  
19 มิ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 59 เดือน ธ.ค. 60 -ม.ค. 61 แชร์  
19 มิ.ย. 62วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 58 เดือน ต.ค. - พ.ย. 60 แชร์  
30 มี.ค. 60ตราเทศบาล แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา