นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 168,725 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 มกราคม 2563 107 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แบบคำขอ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบปี 2564.pdf896.08 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา