นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 168,825 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

1 พฤศจิกายน 2562 205 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่.pdf59.65 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา