นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 168,799 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้อง

1 พฤศจิกายน 2562 539 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แบบคำร้อง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แบบคำร้อง.pdf184.36 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา