นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 168,797 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ

คำขอลงทะเบียน แบบ-ทพ-1

1 พฤศจิกายน 2562 158 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

คำขอลงทะเบียน แบบ-ทพ-1

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คำขอลงทะเบียน แบบ-ทพ-1.pdf261.91 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา