นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 168,795 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ

คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน

1 พฤศจิกายน 2562 172 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

คำขอตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน.pdf52.74 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา