นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 168,794 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ

หนังสือมอบอำนาจ

1 พฤศจิกายน 2562 824 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
หนังสือมอบอำนาจ.pdf190.82 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา