นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 168,793 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1 พฤศจิกายน 2562 2215 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.pdf700.47 KB ดาวน์โหลด
แบบ ดร.01 .pdf358.96 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา