นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 168,796 คน

ประกาศประชุมสภา

ห้องประธานสภาและสภา

23 กรกฎาคม 2563 98 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.128.72 KB   แสดงภาพ
.175.67 KB   แสดงภาพ
.177.10 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา