นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 168,683 คน

ประกาศประชุมสภา

ติดประกาศรายงานการประชุมสภาที่บอร์ดชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง

23 กรกฎาคม 2563 98 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.232.46 KB   แสดงภาพ
.283.24 KB   แสดงภาพ
.230.15 KB   แสดงภาพ
.248.22 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา