นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 168,774 คน

ประกาศประชุมสภา

คำสั่งเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกิจการสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2562

23 กรกฎาคม 2563 107 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

คำสั่งเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกิจการสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.253.35 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา