นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 168,843 คน

ประกาศประชุมสภา

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

23 กรกฎาคม 2563 66 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.56 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา