นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 168,770 คน

แผนป้องกันการทุจริต

การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564

11 มีนาคม 2564 33 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๑๑_4.jpg169.80 KB   แสดงภาพ
หน่วยตรวจสอบ_๒๑๐๓๑๑_5.jpg142.65 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา