Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 พ.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การประสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

07 พ.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

22 เม.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2562

13 เม.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง งานสงกรานต์ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองคลองหลวง

09 เม.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง วันที่ 9 - 10 เม.ย. 62

03 เม.ย. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ตอนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การบิหารการเงินการคลังท้องถิ่น"

27 มี.ค. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง การประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2562) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 และคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

26 ก.พ. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

26 ก.พ. 2562
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

06 ธ.ค. 2561
ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th